کابل فیبر نوری 12 کور سینگل مود نگزنس N164.185 یا کابل فیبر نوری 12 رشته سینگل مود نگزنس N164.UCPE12B

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.